โฆษณาบน Facebook เพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจคุณ

ใช้เพื่อโปรโมทข่าวสาร สาระน่ารู้โปรโมชั่น โปรโมท Facabook แฟนเพจ หรือกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าบริการของท่าน เพื่อให้ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ได้รับรู้ข่าวสาร สามารถโฆษณาได้ทั้งภาพและวีดีโอ และทำให้ลูกค้าสามารถมี Engagement เช่น Comment, Like หรือกด Share ข่าวสารของท่านได้

การโฆษณาของผู้ที่เปิดแฟนเพจเป็นร้านค้า ในเบื้องต้นจำเป็นต้องประกาศให้กลุ่มเป้าหมายทราบว่าได้เปิดร้านแล้ว เมื่อคนเห็นแล้วคลิกข้อความโฆษณา ก็จะนำผู้คลิกเข้าไปที่หน้า Facebook Page เมื่อมีการคลิกไลค์เป็นแฟนเพจก็จะเพิ่มคนติดตามข่าวสารของร้านค้า คนติดตามมากก็เท่ากับสร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจของคุณ เป็นจุดเริ่มต้นและโอกาสประชาสัมพันธ์เพื่อการค้าขายในอนาคต

ธุรกิจของคุณเหมาะกับโฆษณาบน Facebook แบบไหน

Click to Website

โฆษณาบน Facebook ที่ส่งคนไปยังเว็บไซต์ เป็นฟังก็ชันที่เพิ่มจำนวนคลิกไปสู่เว็บไซต์ หรือดึงดูดให้คนเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อสร้างยอดขายจากการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ

Message or Inbox

โฆษณาบน Facebook แบบข้อความ เพื่อนำส่งโฆษณาไปหาคนที่มีแนวโน้มที่จะ Inbox มาหาเรา ควรเลือกกลุ่มเป้าหมายให้แคบ เพื่อได้กลุ่มเป้าหมายที่คุณภาพจริงๆ ที่ทักมาหาเรา

Conversation

โฆษณาบน Facebook เพิ่มจำนวนคอนเวอร์ชันบนเว็บไซต์ ทำให้การยิงโฆษณาเกิดโอกาสปิดการขายได้มากขึ้น โดยใช้ Audiences จากการติด Pixel จับพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์

Lead Generation

โฆษณาบน Facebook แบบกรอกฟอร์มลงทะเบียน โปรโมตเพื่อสร้างโอกาสในการขาย โดยรวบรวมข้อมูลผู้ที่กรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกลับไป เช่น ธุรกิจอสังหาฯ ความงาม และการศึกษา

Post Engagement

การยกโพสต์ในเพจมาขึ้นโฆษณา ทำให้มีคนเห็นโพสต์มากขึ้น และยังเพิ่มจำนวนไลก์ คอมเมนต์ แชร์ในโพสต์นั้นด้วย เหมาะสำหรับแนะนำสินค้า บริการ หรือโปรโมชั่น

Video Views

โฆษณาบน Facebook แบบเพิ่มจำนวนการรับชมวีดีโอ ทำให้วีดีโอเป็นที่น่าสนใจของกลุ่มเป้าหมายพร้อมบอก message บางอย่างที่ธุรกิจต้องการนำเสนอ

รับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
จากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสู่การเพิ่มรายได้จากฝั่งออนไลน์ของคุณ